نمایش یک نتیجه

فیلامنت PLA بسته ۲۵ گرمی

0
1 نقد و بررسی

توجه: وزن و طول فیلامنت به ویژگی های آن نظیر رنگ، نوع، ضخامت و … دارد و ممکن است دارای تفاوت با یکدیگر باشد. وزن بسته ها حدودی محاسبه شده اند و دقیق نیستند.

فیلامنت PLA بسته 50 گرمی

0 نقد و بررسی
0

فیلامنت PLA بسته 50 گرمی

0
0 نقد و بررسی

توجه: وزن و طول فیلامنت به ویژگی های آن نظیر رنگ، نوع، ضخامت و … دارد و ممکن است دارای تفاوت با یکدیگر باشد. وزن بسته ها حدودی محاسبه شده اند و دقیق نیستند.